Den Selvejende Fond Pulsen I Salling

Center for Sport, motion, sundhed & kultur.

Pulsen
Adresse: Stadion Alle 3, 7860 Spøttrup
Tlf.: (+45) 61 81 22 61
E-mail: info@pulsenisalling.dk
CVR: 32593410

Henrik Godsk
Centerchef
Tlf. 6181 2261
Mail: henrik@pulsenisalling.dk

Palle Kjær
Teknisk-Servicemedarbejder
Tlf. 2121 1945
palle@pulsenisalling.dk

Flemming Nielsen
Medarbejder
Tlf. 4075 8777

 


 

Laila Andersen
Café Chef
Tlf. 7194 0093

Ulla Krogsgaard-Jensen
Servicemedarbejder

Helen Arneborg Madsen
Køkkenassistent

Daniella Mervyn Madsen
Tjener og Køkkenassistent

 


 

Bestyrelsen i Den Selvejende Fond Pulsen I Salling

Formand
Kaj Sørensen
tlf. 2011 6443
kaj@kaj-s.dk

Bestyrelsesmedlem
Michael Goul
Tlf. 4064 6922
michaelgoul@mail.com

Bestyrelsesmedlem
Helle Nielsen
Tlf. 4139 0605
hn@salling-traktor.dk

Bestyrelsesmedlem
Jens Søndergaard
Tlf. 4018 1055
jens40181055@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Britta Johnsen
Tlf. 
b-johnsen@live.dk

Bestyrelsesmedlem
Anders Bøge
Tlf. 
boge@skivekommune.dk

 

Bestyrelsesmedlem
Flemming W Jensen
Tlf. 2064 4762
flemmingwj73@hotmail.com